Välj en sida

Happy Life Filtermedia 500ml

140.00 kr

Flytande filtermedel som rekommenderas för sötvattenakvarier, saltvattenakvarier och trädgårdsdammar.
Happy-Life är en flytande suspension och består av naturliga, kristallina substanser som påverkar akvarievattnet på mycket positivt sätt. Substanserna i detta tonikum har många positiva effekter.De kan fungera både som jonbytare och adsorptionsmedel och har dessutom enkomplexbildande effekt. De mycket porösa substanserna har på grund av sin kristallina struktur en invändig yta på långt mer än 1000m¦/g.
Ur akvarievattnet avlägsnas inte bara rester av mediciner, utan också olika icke önskade kemiska föreningar som t ex tungmetaller, bekämpningsmedel, klor, kloraminer, ammonium etc.
Övriga positiva effekter:

  • Avlägsnar skadliga bakterier.
  • Ökar tillväxten av nyttiga bakterier.
  • Förebygger infektioner.
  • Främjar leken hos fiskar och fiskarnas tillväxt.
  • Verkar förebyggande mot alger.
  • Har en positiv effekt på koraller.
  • Ökarväxternas tillväxt.
  • Stöder effekten av biologiska akvariefilter.
  • Tarbort lukt.
Vikt 0.574 kg