Välj en sida

Tetra Pond AlgoRem 250ml mot Grönt Vatten

179.00 kr

Hjälper snabbt och miljövänligt vid grönalger (grönt vatten).

  • svävande alger binds samman till biologiskt nedbrytbara flingor och kan lätt avlägsnas på mekanisk väg
  • ger effekt efter bara några timmar
  • näringsämnen för alger tas effektivt bort (Fosfat)
  • gör dammvattnet klart, utan att rubba den naturliga jämnvikten i dammen
  • innehåller inga giftiga ämnen, inga algicider och herbicider
  • mycket enkelt att dosera exakt

Doseringsinstruktioner:áViktigt: se till före varje användning, att dammvattnets karbonathårdhet ligger över 4° dH, för att förhindra osäkra vattenförhållanden och skador på fiskarna. Skaka flaskan före användning. Portionera med hjälp av doseringsmåttet 50 ml AlgoRem per 1 000 liter dammvatten. För optimal verkan, fördela jämnt i vattnet med en käpp.á250 ml räcker till 5000 liter vatten.

Förvaras oåtkomligt för barn!

säkerhetsblad

Vikt 0.366 kg